Το ηλεκτρονικό περίπτερο της εφημερίδας KINGBET.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επίσημη Ιστοσελίδα της KingPress (www.kingpress.gr) είναι ο μοναδικός Δικτυακός Κόμβος - Ηλεκτρονικό Κατάστημα εξουσιοδοτημένο να εμπορεύεται την εφημερίδα KingBet. Οι όροι χρήσης του Δικτυακού Κόμβου και οι όροι των αγορών σας καθορίζονται αναλυτικά παρακάτω και έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε χρήστη (πελάτη) του Δικτυακού Κόμβου - Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της εταιρείας.

Η παρούσα αποτελεί δήλωση αποδοχής όρων του χρήστη απευθυνόμενη στην εταιρεία «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A.» δημιουργό της παρούσας ιστοσελίδας.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας της να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και υπό τους όρους της παρούσας.

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρακάτω όρους οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρεία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. μέσω της παρούσας.

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην εταιρεία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A.

Τα έντυπα που λαμβάνει ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα εξ αυτών, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλω ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση κατά την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στη μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών, συνεπώς η εταιρία PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στον χρήστη.

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ S.A. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη.

Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Το KingPress παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της συνδρομής έπειτα από δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών από την εγγραφή του χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες από το KingPress υπηρεσίες, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη συνδρομή του εντός της 10ης μέρας από την ημέρα έναρξης της συνδρομής.

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους

1. Αποστολή επιστολής στο αριθμό φαξ 210-6910243
2. Εγγράφως στα γραφεία της Pressbox Α.Ε. Δρυάδων 1, 141 22, Νέο Ηράκλειο
3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email info@pressbox.com.gr

Στην περίπτωση αυτή, το KingPress θα επιστρέψει το ποσό της συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη εντός 20 ημερών.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά τη 10η μέρα της συνδρομής. Μετά τη 10η μέρα δοκιμαστικής περιόδου, η συνδρομή μπορεί να τερματιστεί μόνο μετά την πάροδο των μηνών που αναγράφονται σε κάθε πακέτο συνδρομής (3μηνο, 6μηνο, 12μηνο).

Το KingPress διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή μέλους χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αν η συμπεριφορά του μέλους αυτού έλθει σε αντίθεση με τη φιλοσοφία, ή τις πολιτικές που εφαρμόζει το KingPress.

Σε τέτοια περίπτωση το ποσό της συνδρομής του μέλους θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του εντός 20 ημερών.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το KingPress υποχρεώνεται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα εκτός δημόσιας έκθεσης και ανακοίνωσης. Ολα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από την PRESSBOX A.E. αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν και απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν χωρίς να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Ν. 2472/97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία.

Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή αρχεία όσο απαιτείται για να διασφαλίζεται η παροχή της υπηρεσίας για την οποία ζητήθηκαν.

Σε περίπτωση συμμετοχής τρίτης επιχείρησης ή συνεργασίας με επιχείρηση στην παροχή της υπηρεσίας τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα στην επιχείρηση αυτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η PRESSBOX Α.Ε. υποχρεώνεται να κοινοποιήσει δεδομένα σε αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρχές, εφόσον υπάρχει νόμιμο αίτημά τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις. Στο πλαίσιο των νόμων περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών οι επισκέπτες/χρήστες, διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 (άρθρα 11 έως 13) περί προσωπικών δεδομένων.

 •  

  Πακέτα Συνδρομών

  Επιλέξτε το πακέτο συνδρομής που σας ταιριάζει
 •  
 •  

  Βοήθεια

  Η αγορά της συνδρομής γίνεται σε τρία απλά βήματα
 •  
 •  

  Όροι Χρήσης

  Οι όροι χρήσης του Δικτυακού Κόμβου και οι όροι των αγορών σας
 •  
 •  

  Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε μαζί μας
 •